Gingko Single pendant - Koji Miyazaki

Koji Miyazaki

Gingko Single pendant, 2023

Sterling Silver,
$120.00