Cityscape trio - Kathi McLean

Kathi McLean

Cityscape trio, 2018

Naked raku ceramicsSold