Autumn Globe -solo Exhibition - Realignment - Four Years On - Kathi Mc Lean

April 7, 2019

Kathi Mc Lean

Autumn Globe -solo Exhibition - Realignment - Four Years On

22 x 25 cmPit firedSoldSet of three